VÝROBA A MONTÁŽ
BONTEC, s.r.o.                   Přerovská 4109, 085 01 Bardejov                     www.bontec.sk                    www.sanas.sk                    www.facebook.com/bontecsanas
VÝROBA FIRMY SANAS, a.s.
MONTÁŽ
Firma   SANAS, a.s.,  Sabinov  je  tradičným  slovenským  výrobcom   nábytku.
              Od roku 1955 pod značkou Nový domov, neskôr - od roku 1990 už pod novým názvom  SAbinovská   NÁbytkárska   Spoločnosť   -   SANAS  -  výroba  nábytku  -  pre  domáci a zahraničný trh. Pričom export tvorí dlhodobo podstatnú časť nášho obratu.
              V poslednom období firma investovala hlavne do modernizácie strojno-technologických zariadení s dôrazom na ochranu životného prostredia, pričom dnes má na všetkých významných technologických uzloch moderné, elektronicky riadené stroje, ktoré nám umožňujú dosahovať vysoký stupeň kvality opracovania dielcov.
              V nadväznosti na to a vďaka progresívnej práci špičkového tímu pracovníkov vyrábame pre Vás moderný nábytok s vysokým stupňom kvality, funkčnosti a úžitkových vlastností.
              Na rastúce požiadavky a potreby našich zákazníkov pružne reagujeme inováciou výrobného programu  a tým napĺňame pre Vás naše obchodné motto: Nábytok Sanas - nábytok pre Vás
Veľkosériová výroba nábytku
              Firma SANAS, a.s., Sabinov produkuje nosnú časť svojej produkcie vo veľkosériovej výrobe. Moderné strojno-technologické zariadenia  a elektronicky riadené stroje nám pri použití kvalitných, ekologicky nezavádných materiálov pod dohľadom odborného tímu pracovníkov umožňujú dosahovať vysokú produktivitu práce a vysoký stupeň kvality našich výrobkov.
             To nám následne umožňuje úspešne sa uchádzať o získanie nových produktov a tak konkurovať významným európskym firmám, preto budeme aj naďalej investovať do tejto oblasti.
              Montáž kuchynských liniek vykonávajú skúsení a tí istí stolári z firmy SANAS, ktorí kuchynské linky aj vyrábajú.
 
©2017 Bontec, s.r.o., Všetky práva vyhradené
Created by Ing. Róbert Ozoroczy